22/07/2011

***

While placing those photos on the blog on the radio I  heard
the phrase about the modern idea of museum: the present time is so interesting that it is worth to be shown in a museum .... hmm ... 'coincidence? i don't think so'*)
Podczas gdy umieszczałam te zdjęcia na blogu, to w radiu usłyszałam zdanie odnośnie współczesnej koncepcji muzeum: teraźniejszość jest na tyle ciekawa, że warto, żeby była częścią zainteresowań muzeum....hmm...

1 comment:

barbarabeesblog said...

Yes I agree and I like your photos of your cute dog, the coffee - well and here its also raining a lot!
Have a nice day!