15/07/2011

'On the road' J.Kerouac

"What is that feeling when you’re driving away from people and they recede on the plain till you see their specks dispersing? - it’s the too-huge world vaulting us, and it’s good-by. But we lean

forward to the next crazy venture beneath the skies."
"Jakie się ma uczucie, kiedy wyjeżdża sie od ludzi, a oni nikną powoli na równinie, aż w końcu widać tylko rozmywajace się punkciki?-że zniewala nas za duży świat i że to jest pożegnanie. Ale człowiek spogląda naprzód ku kolejnej szalonej przygodzie pod tym samym niebem."  

No comments: