14/03/2011

***

A few days ago I received from the Warsaw Museum of Caricature
my works that were shown at this exhibition (2010 "Chopin's smile")
  I am very happy because they hung alongside works by people whose work I really like-for example, Marek Raczkowski, Tomasz Jura.It's an honor for me;)
I also got some cool magazines, which brought my husband  from England. In one of them is the article about the artist, who is called Domenica More Gordon, I really liked her work and themes;)
Kilka dni temu otrzymałam z Muzeum Karykatury z Warszawy swoje prace, które były pokazywane na  tej wystawie (2010 "Uśmiech Chopina").Jestem bardzo szczęśliwa, bo wisiały obok prac osób, których prace bardzo lubię - np. Marka Raczkowskiego, Tomasza Jury.To dla mnie zaszczyt;)

Dostałam tez kilka fajnych gazet, które przywiózł mój mąż z Anglii. W jednej z nich jest artykuł o artystce, która się nazywa Domenica More Gordon, bardzo mi się podobają jej prace i tematyka;)

No comments: